تبلیغات


اسامی نهایی دانشجویان به همراه عناوین انتخاب شده جهت ارائه درس مبانی رایانش امن

اسامی دانشجویانی که در این ترم درس مبانی رایانش امن را اخذ کرده اند  و در بازه زمانی اعلام شده موضوع ارائه خود را انتخاب نموده اند ، در لینک زیر موجود است . ضمناً موضوع آندسته از دانشجویانی که در تکمیل ظرفیت پذیرفته شده  اند ، ثبت شده است . اضافه می گردد فرصت انتخاب موضوع ارائه به پایان رسیده است و از ارسال درخواست در این خصوص خودداری نمائید . 

دانلود و مشاهده لیست منبع این نوشته : منبع